Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên - Huế

Thứ ba, 25/10/2022 08:05
Sáng 24-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên - Huế” năm 2022.

Cuộc thi sẽ chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những kiến thức cơ bản nhất về biển, đảo và đầm phá Thừa Thiên- Huế, về luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam liên quan đến biển, đảo; đặc biệt là những nội dung thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước, các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo. Thông qua cuộc thi này còn nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên - Huế trong tình hình mới hiện nay.

Cuộc thi được tổ chức trong 6 tuần. Tuần thi thứ nhất bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 24-10-2022. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ hai hàng tuần, kết thúc vào 9 giờ thứ hai tuần kế tiếp. Lễ tổng kết và khen thưởng cuộc thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12-2022.

Hầu Tỷ