Tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho mô hình Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thứ bảy, 22/06/2024 08:45

Sáng 21-6, tại Đà Nẵng, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Đà Nẵng phối hợp Liên minh HTX của 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức Tọa đàm "Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh".

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng Phạm Công Chính cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ (trung tâm) ở Liên minh HTX các địa phương được thành lập từ rất sớm; hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp, có địa vị pháp lý, có tư cách pháp nhân cũng như chức năng, nhiệm vụ được triển khai thực hiện các dịch vụ có thu. Hiện nay, 32/63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có trung tâm; các tỉnh, thành phố còn lại giao nhiệm vụ liên quan cho phòng, ban thực hiện.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, các trung tâm đều bám sát quy định và tập trung vào các lĩnh vực như: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới, giải thể và chuyển đổi HTX; đào tạo, tập huấn bồi dưỡng; xúc tiến thương mại; chuyển giao công nghệ; hợp tác, đối ngoại... Tuy nhiên, trong hoạt động của hầu hết các trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; trong đó chủ yếu là yếu tố về nhân sự, chuyên môn và kinh phí hoạt động.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ cũng như xác định bản chất, vị trí, vai trò, sứ mệnh của Trung tâm Tư vấn - hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX cấp tỉnh. Qua đây, các bên liên quan có thể nhận diện rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để có những giải pháp tốt hơn trong những năm đến; đồng thời khái quát bức tranh tổng quan, đánh giá đúng thực trạng hoạt động, hiệu quả mang lại và tiềm năng phát triển của mô hình tổ chức này.

Đ.N