Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Nghị quyết xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Thứ ba, 07/02/2023 13:43
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ngày 6-2 cho biết vừa ban hành Nghị quyết xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị.
Trực ban Công an phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.
Trực ban Công an phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, trong năm 2023, Phú Yên xây dựng thí điểm một đơn vị Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, đến năm 2024 sẽ triển khai nhân rộng mô hình này để năm 2025 có ít nhất 30% Công an phường trên địa bàn tỉnh đạt các tiêu chí điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 100% Công an phường trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị theo Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" do Bộ Công an ban hành.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 21 Công an phường ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và thị xã Sông Cầu.

P.Y