Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là nòng cốt hỗ trợ Công an chính quy

Thứ bảy, 15/06/2024 06:30

Ngày 14-6, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng cho biết, HĐND TP vừa thông qua 2 Nghị quyết quan trọng để kịp thời cụ thể hóa triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực kể từ ngày 1-7 tới trên địa bàn Đà Nẵng.

Lực lượng Dân phòng tại Đà Nẵng được kiện toàn trong Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Lực lượng Dân phòng tại Đà Nẵng được kiện toàn trong Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Cụ thể gồm: Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ Bảo vệ ANTT và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ ANTT trên địa bàn TP; Nghị quyết quy định chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Theo đó, ở mỗi khu dân cư, thôn (có hình thành tổ chức chi bộ đảng) được thành lập 1 Tổ Bảo vệ ANTT gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên. Việc bố trí thành viên Tổ Bảo vệ ANTT theo khu dân cư đối với phường và theo thôn đối với xã theo quy mô hộ gia đình. Thành viên tổ Bảo vệ ANTT được kiện toàn từ lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng hoặc được tuyển chọn theo qui định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (ưu tiên tuyển chọn từ nguồn Công an xã bán chuyên trách hiện đã nghỉ, thành viên tổ dân phòng). HĐND TP cũng đề nghị UBND TP xem xét rà soát, điều chỉnh các quyết định 09 và 8394 về phối hợp lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Nghiên cứu sắp xếp, sát nhập lại các Tổ dân phố, đặc biệt là các Tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định gắn với việc điều chỉnh địa giới hành chính và sát nhập đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025.

Nghi quyết cũng quy định về chế độ chính sách, mức bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ ban đêm, ngày nghỉ, lễ, Tết; các chính sách hỗ trợ tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh…

Tại Đà Nẵng hiện lực lượng Bảo vệ dân phố có 389 tổ với 1.945 thành viên. Lực lượng Dân phòng gồm 58 Đội, 410 tổ với 4.183 thành viên. Sau khi kiện toàn 2 lực lượng này, Đà Nẵng sẽ thành lập 1.235 Tổ Bảo vệ ANTT với tổng số 4.900 thành viên, tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ các chế độ, chính sách hơn 67 tỷ đồng/năm.

HẢI QUỲNH