Tổ chức FHF viện trợ 1,1 tỷ đồng chăm sóc mắt người cao tuổi

Thứ năm, 16/02/2023 08:25
Ngày 15-2, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt khoản viện trợ dự án “Chăm sóc mắt cho người cao tuổi tỉnh Quảng Nam”, do tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) tài trợ, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam làm chủ khoản.

Mục tiêu dự án nhằm cải thiện việc tiếp cận công bằng của người cao tuổi với các dịch vụ chăm sóc mắt, hướng tới cuộc sống chất lượng hơn; đẩy mạnh sự phối hợp giữa các bên liên quan đối với việc chăm sóc mắt cho người cao tuổi được đẩy mạnh; cải thiện tiếp cận công bằng của người cao tuổi đến các dịch vụ chăm sóc mắt và quản lý và giám sát chương trình chăm sóc mắt cho người cao tuổi được củng cố. Dự kiến, thời gian thực hiện dự án từ tháng 2-2023 đến tháng 12-2023. Tổng vốn thực hiện 1,1 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Nam giao Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với tổ chức FHF và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án để tổ chức triển khai và quản lý dự án theo nội dung được phê duyệt.

Th.Hà