Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ Tết Quý Mão 2023 phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và truyền thống văn hóa của dân tộc

Thứ năm, 05/01/2023 08:28
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao triển khai hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và truyền thống văn hóa của dân tộc. Trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ các địa bàn xa trung tâm TP, chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi v.v.

K.Y