Tổ chức nhiều hoạt động nhân Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình & Ngày Gia đình Việt Nam

Thứ sáu, 20/05/2022 08:50
Đà Nẵng - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam.

Theo yêu cầu của Kế hoạch, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ tình hình đặc thù của đơn vị tổ chức tuyên truyền đậm nét chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam thông qua các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình truyền hình tuyên truyền về chủ đề Ngày gia đình Việt Nam 2022; về ý nghĩa văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Đối với UBND các quận, huyện đa dạng hóa các hình thức tổ chức truyền thông trong Tháng hành động này, đồng thời tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Hình thức tổ chức các hoạt động có thể tuyên truyền theo nhóm, giao lưu, tổ chức các hội thi liên quan đến nội dung phòng chống bạo lực gia đình; thi vẽ tranh, thi thể thao gia đình, sản xuất các clip ngắn tuyên truyền trên mạng xã hội gắn với chủ đề và thông điệp, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, ở cộng đồng dân cư… Sở Văn hóa và thể thao được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành đoàn thể địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này.

Được biết, Chủ đề Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022: “Gia đình bình an- xã hội hạnh phúc” diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

P.Thủy