Tô thắm tình đoàn kết quân dân

Thứ hai, 21/12/2020 07:18

76 năm qua, QĐND Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong chiều dài lịch sử ấy, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" đã trở thành một trong những giá trị tiêu biểu của thời đại mới. Đây cũng là niềm vinh dự lớn lao đối với những người lính "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu"...

Trong kháng chiến hay hòa bình, mọi hoạt động của "Bộ đội Cụ Hồ" đều lấy phụng sự nhân dân là mục tiêu lý tưởng; gắn bó máu thịt với nhân dân và tôn trọng, phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nổi bật, thời gian gần đây, các đơn vị bộ đội thường xuyên hành quân về H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thực hiện các chính sách an sinh xã hội, như giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lụt; tặng sinh kế, sửa chữa và xây mới nhà chính sách; làm đường giao thông phục vụ nông thôn mới; kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid - 19 lây lan trên diện rộng… Tinh thần sẵn sàng xả thân, quên mình của các đơn vị bộ đội đã góp phần tô thắm tình đoàn kết quân dân.

Dưới đây là những hình ảnh các đơn vị bộ đội về làm công tác dân vận ở H. Hòa Vang:

Về cơ sở, sẵn sàng làm công tác dân vận. 

Giúp dân gặt lúa chạy lũ. 

Kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

Làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.

VY HẬU (thực hiện)