Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Thứ bảy, 23/04/2022 14:07
UBND phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Non Nước tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Trong năm 2021, thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản và giữ gìn trật tự khu vực biên giới, vùng biển”, nhân dân phường đã cung cấp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an địa phương nhiều nguồn tin có giá trị, giúp bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, đối tượng hình sự và tội phạm khác. Địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt vận động 2 phương tiện với 20 lao động sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển khi có lệnh điều động của cấp trên.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phường Hòa Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới, biển đảo cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường; kêu gọi cán bộ và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; tham gia công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và các công trình quốc phòng – an ninh khu vực biên giới biển; thực hiện đúng cam kết đảm bảo thông tin liên lạc biển giữa ngư dân với Đồn Biên phòng Non Nước; kịp thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về tình hình khí hậu, thời tiết, an ninh trật tự, phối hợp giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển; tham gia tích cực, có hiệu quả đối với công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển và địa bàn của phường; tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.

T.D