Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ tư, 14/12/2022 09:29
Ngày 13-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphan Pheuyavong dẫn đầu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphan Pheuyavong dẫn đầu.

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Ban, kết quả cuộc hội đàm với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hai bên đã thông báo cho nhau về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và cho biết hiện nay Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang được giao nhiệm vụ cùng các ban, cơ quan liên quan xây dựng Cương lĩnh chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng ông Khamphan Pheuyavong sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

TTXVN