Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội cho công tác giảm nghèo năm 2023 ước đạt 321.648 tỷ đồng

Thứ hai, 20/11/2023 07:22
Liên quan đến việc huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ cho biết, năm 2023, bên cạnh nguồn vốn do ngân sách trung ương và địa phương phân bổ, còn có các nguồn lực khác như tín dụng chính sách xã hội, huy động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… để thực hiện.

Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm ở các địa phương. Năm 2023, ước thực hiện kế hoạch tín dụng với tổng dư nợ đạt 321.648 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo là 34.802 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 43.099 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là 46.108 tỷ đồng, cho vay các đối tượng chính sách khác là 197.639 tỷ đồng…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã trích từ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với hơn 5,4 triệu suất quà, trị giá khoảng 2.389 tỷ đồng…

T.V - B.T