Tổng nguồn vốn chính sách quận Sơn Trà đã thực hiện đạt gần 455 tỷ đồng

Thứ năm, 13/01/2022 17:40

Chiều 12-1, UBND Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021, và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  Theo đó, tính đến 31-12-2021, tổng nguồn vốn đã thực hiện là 454.829 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trung ương đã thực hiện là 250.605 triệu đồng, nguồn vốn cân đối tại địa phương được thực hiện là 204.224 triệu đồng. Với 10 chương trình vay của Trung ương và địa phương, năm 2021, doanh số cho vay đạt 176.461 triệu đồng với 3.228 hộ vay, doanh số thu nợ đạt 93.935 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 454.580 triệu đồng, tăng 82.306 triệu đồng so với năm 2020. Như vậy, trong năm 2021, tất cả chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và kế hoạch tài chính đã được hoàn thành. Dự kiến trong năm 2022, hoạt động tín dụng của Q. Sơn Trà sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ tối thiểu 10%, nâng cao và ổn định chất lượng tín dụng, duy trì tỉ lệ trả nợ quá hạn, nợ xấu thấp hơn 0,07%...

Tại hội nghị, 4 Hội đoàn thể Quận và Chủ tịch UBND 7 phường trên địa bàn quận đã kí giao ước hoàn thành các chỉ tiêu thi đua được Ban Đại diện Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội giao năm 2022. Đặc biệt, UBND quận đã khen thưởng 22 cá nhân, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội Quận cũng đã khen thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách năm 2021.

L.A.T