Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Thứ bảy, 05/12/2020 14:24

Nhà Xanh ngày 4-12 thông báo: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng. Theo đó, ông Moon Jaein bổ nhiệm Hạ nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jeon Hae-cheol đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Hành chính và An toàn.

Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ Y tế Hàn Quốc (KHIDI) Kwon Deok-cheol đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế. Tổng giám đốc Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Địa chính và Giao thông. Bà Chung Young-ai, người đứng đầu Hội đồng quản trị Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Gia đình. Những người được ông Moon Jae-in đề cử sẽ phải đối mặt với phiên điều trần của Quốc hội. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, lịch trình phiên điều trần Quốc hội vẫn chưa được ấn định.

T.L