Tổng thu nội địa Đà Nẵng đạt 17.775,7 tỷ đồng

Thứ tư, 19/01/2022 18:20

Ngành Thuế Đà Nẵng ký kết giao ước thi đua đầu năm 2021.

Theo Cục Thuế TP Đà Nẵng, năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng nhiều mặt bởi dịch bệnh COVID- 19, ngành Thuế vẫn đạt tổng thu nội địa 17.775,7 tỷ đồng (đạt 101% dự toán Trung ương giao) trong đó có 9/17 lĩnh vực thu đạt và vượt dự toán. Một số lĩnh vực thu đạt cao như thu từ khu vực doanh nhiệp nước ngoài, thu thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước. 

Theo ông Phạm Đức Thường - Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng, để đạt được kết quả nêu trên, Cục Thuế TP Đà Nẵng đã bám sát và kiên quyết triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các giải pháp quản lý. Trong đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế luôn được quan tâm thông qua công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn, các cơ quan thông tin đại chúng… Năm 2022 sẽ là năm rất khó khăn trong công tác thu thuế, vì vậy Cục Thuế Đà Nẵng luôn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các nội dung chính sách pháp luật về thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế với sự phong phú đa dạng về phương thức truyền tài để mọi người cùng hiểu, cùng thực hiện.

L.A.T