TP Đà Nẵng triển khai chính sách giảm tiền thuê đất năm 2023 cho các đối tượng thụ hưởng

Thứ tư, 08/11/2023 10:09
UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 6039/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.
Các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê đất năm 2023.
Các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê đất năm 2023.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện thông tin về các nội dung của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg đến các đối tượng thụ hưởng; đồng thời, Cục Thuế TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện việc hỗ trợ để kịp thời giải quyết quyền lợi của doanh nghiệp, cá nhân thuê đất; Sở Tài nguyên và Môi trường TP có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ, xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đến quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất, các thủ tục đất đai liên quan để Cục Thuế TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện các thủ tục theo quy định. Trong trường hợp có vướng mắc, kịp thời có ý kiến, tham mưu UBND TP chỉ đạo xử lý, tháo gỡ hoặc có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính (nếu vượt thẩm quyền). Được biết, theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, các đối tượng gồm: tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023. Quyết định hỗ trợ giảm tiền thuê đất có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11.

PHÚ NAM