Trao Huy hiệu đảng cho 25 đảng viên tại Hòa Vang

Thứ sáu, 13/01/2023 06:51
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023), Thành ủy Đà Nẵng quyết định trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên đủ điều kiện trên địa bàn TP Đà Nẵng, theo quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/T.Ư ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Trong dịp này, xét Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên tại Hòa Vang. Trong đó, tặng Huy hiệu Đảng 55 năm cho 14 đồng chí, tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho 5 đồng chí, tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho 3 đồng chí, tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho 3 đồng chí. Thi hành Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, sáng ngày 12-1-2023, Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên có tên trong danh sách theo Quyết định của Thường vụ Thành ủy nêu trên.

Hồng Thanh