Triển khai công tác kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2022

Thứ ba, 05/04/2022 16:51
Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp Lãnh đạo của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (Công ty), cùng với sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng làm công tác kiểm tra giám sát mua bán (KTGSMBĐ), PC Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác KTGSMBĐ.
Hình ảnh trộm cắp điện có sản lượng lớn tại ĐL Đức Phổ
Hình ảnh phát hiện, xử lý trộm cắp tại hiện trường của Điện lực


Về kiểm tra, giám sát công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH), PC Quảng Ngãi đã thực hiện 16 lượt kiểm tra (Kiểm tra toàn diện công tác KD&DVKH, kiểm tra nội bộ công tác KD&DVKH, kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra công tác quản lý hệ thống đo đếm (HTĐĐ), áp giá bán điện,....). Về công tác kiểm tra sử dụng điện (KTSDĐ), PC Quảng Ngãi đã thực hiện hơn 86.000 lượt (trong đó kiểm tra ngày 84.345 lượt, kiểm tra đêm 2.347 lượt). Công ty đã phát hiện, xử lý 3.343 vụ vi phạm sử dụng điện (VPSDĐ); trong đó trộm cắp điện 242 vụ, vi phạm giá điện 1.418 vụ, vi phạm khác 1.678 vụ, vi phạm công suất 05 vụ, đạt 163,07% kế hoạch EVNCPC. Số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính (VPHC) hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 122.2% kế hoạch Công ty. Về số vụ trộm cắp điện và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, Công ty phát hiện, xử lý 242 vụ, đạt 390,32% kế hoạch EVNCPC giao. Sản lượng điện bồi thường hơn 80.000 kWh, với số tiền truy thu hơn 240 triệu đồng. Cơ quan thẩm quyền xử phạt với số tiền gần 100 triệu đồng


Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác KTGSMBĐ cho toàn Công ty đạt kết quả tốt nhất trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cho toàn Công ty và tham mưu cho lãnh đạo Công ty giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị; tham mưu phát động phong trào thi đua công tác phát hiện, xử lý trộm cắp điện, để các đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch Công ty đề ra và chỉ tiêu của EVNCPC giao. Theo đó, PC Quảng Ngãi đã tổ chức thành lập nhiều đoàn công tác thực hiện kiểm tra toàn diện công tác KD&DVKH, kiểm tra SDĐ, kiểm tra chuyên đề,… tại các Điện lực trực thuộc với các nội dung: Công tác cấp điện; ký kết và quản lý hợp đồng mua bán điện; dịch vụ khách hàng; quản lý hệ thống đo đếm, tổn thất điện năng trung áp, hạ áp; áp giá bán điện; thu và theo dõi nợ tiền điện; dịch vụ bán lẻ điện năng; ứng dụng công nghệ thông tin; KTGSMBĐ; Thực hiện kiểm tra hiện trường về công tác quản lý khách hàng, lắp đặt quản lý hệ thống đo đếm và KTSDĐ đối với khách hàng,... Qua kiểm tra Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót để Điện lực kịp thời khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác KD&DVKH được hiện đúng quy theo quy trình, quy định trong hoạt động mua bán điện tại Điện lực.

Cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong công tác KD&DVKH của Công ty, trong 2 tháng đầu năm 2022, các Điện lực đã bám sát kế hoạch đã lập, phân vùng khu vực kiểm tra, sàn lọc, chọn mẫu đối tượng khách hàng sử dụng điện để tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp VPSDĐ. Qua đó, lũy kế đến tháng 2/2022, toàn Vông ty thực hiện kiểm tra 10.362 lượt; trong đó kiểm tra đêm 293 lượt, ngày 10.069 lượt; phát hiện, xử lý 420 vụ VPSĐĐ, trong đó trộm cắp điện 40 vụ, công suất 01 vụ, giá điện 162 vụ, khác 218 vụ, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng số tiền truy thu, bồi thường và phạt VPHC hơn 185 triệu đồng; đặc biệt về số vụ trộm cắp điện đã phát hiện, xử lý 40 vụ, đạt 266,67% kế hoạch đề ra, sản lượng truy thu 17.498 kWh với số tiền bồi thường hơn 53 triệu đồng.

Hình ảnh trộm cắp điện có sản lượng lớn tại ĐL Đức Phổ


Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và công tác KTSDĐ đối với khách hàng, thì công tác tuyên truyền phổ biến về kiến thức sử dụng điện là một khâu không kém phần quan trọng trong hoạt động mua bán điện của PC Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng phòng KTGSMBĐ cho biết: "Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp điện ổn định, chất lượng trong hoạt động cung cấp điện; PC Quảng Ngãi còn tập trung kiểm tra, phúc tra, chỉ ra và chấn chỉnh các vấn đề tồn tại khách quan, chủ quan trong công tác KD&DVKH đảm bảo hoạt động bán điện thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điện và tăng cường vận động khách hàng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả... nhằm mục đích đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn".

Mục đích của công tác KTGSMBĐ là công khai, minh bạch và tạo công bằng trong hoạt động mua bán điện. Vì vậy, trong thời gian đến, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực KD&DVKH, kiểm soát, quản lý chặt chẽ công tác quản lý HTĐĐ bán điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các trường hợp VPSDĐ. Bên cạnh đó, PC Quảng Ngãi cũng khuyến khích người dân chủ động tố giác khi phát hiện các hành vi VPSDĐ cho ngành điện và chính quyền địa phương. Tất cả các điều này hướng tới việc sử dụng điện an toàn, công bằng, hiệu quả và giúp ngành Điện vận hành hệ thống điện an toàn và liên tục nhằm đáp ứng tốt nhất việc sử dụng điện của khách hàng.