Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04: Cần chỉ rõ nơi nào chưa làm tốt, chứ không đánh giá chung chung

Thứ bảy, 30/07/2022 14:34
Chiều 29-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm của bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) dưới sự chủ trì của  Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh. 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm về triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là hiệu quả từ những cách làm mới, sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nên thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng cần chú trọng đến công tác thông tin, báo cáo, trong đó lưu ý phải tổ chức tập huấn cho cán bộ để làm thật tốt hơn các đầu việc. Thời gian qua, nhiều địa phương rất chậm trong công tác thông tin, báo cáo, dù bộ phận giúp việc của Thường trực Thành ủy đã nhắc nhở nhiều lần. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị phải có giải trình rõ, bởi đây là đầu việc bắt buộc đồng thời yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai.

Trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về triển khai thực hiện Nghị quyết, đến nay hiệu quả công việc đạt được còn thấp, cũng cần phải đánh giá, kiểm điểm, bởi chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Năm nào cũng nêu ra hạn chế, nhưng vẫn không có biến chuyển, tồn tại như một căn bệnh kinh niên. Về tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, cán bộ công chức viên chức xin nghỉ việc, thôi việc; công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên cũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đó là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 trên địa bàn.

"Chúng ta cần phải xem lại những hạn chế trong tất cả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong những tháng cuối năm. Tôi lưu ý, những đầu việc làm tốt, địa phương nào làm tốt chúng ta phải đưa ra đánh giá, từ đó tạo động lực và nhân rộng. Quá trình hoạt động, thực hiện Nghị quyết, cần phải chỉ ra rõ được nơi nào, đơn vị, địa phương nào có nhiều hạn chế, chưa làm tốt, chứ không đánh giá chung chung như kiểu một vài nơi, đôi chỗ. Chúng ta cứ mạnh dạn chỉ ra rõ ràng, không bưng bít. Lưu ý những tháng cuối năm phải có những giải pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại, như công tác thông tin báo cáo; công tác phát triển đảng viên... Bên cạnh đó, bổ sung những nhiệm vụ cập nhật mới, nhất là thực hiện những Nghị quyết mới để phù hợp với sự phát triển của thành phố", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 tại Đà Nẵng đã được triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn. Qua thực hiện Nghị quyết, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó thống nhất ý chí và hành động trong đảng bộ, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cũng đạt được nhiều kết quả. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế được chú trọng thực hiện. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 cũng đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cũng từ thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng đã quan tâm, chú trọng giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công Hạnh