UBND P.Nại Hiên Đông:

Triển khai tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến

Thứ sáu, 08/07/2022 17:07
Chiều 8-7, UBND P. Nại Hiên Đông đã tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 6 của Chính phủ.
Lực lượng CAP. Nại Hiên Đông đang giới thiệu các tính năng của hệ thống dữ liệu công
Ông Cao Đình Hải- Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông trao Quyết định cho các tổ trưởng Tổ đề án

Buổi tuyên truyền nhằm giúp người dân dễ dàng hơn trong việc sử dụng dịch vụ công cùng các tiện ích liên quan. Theo đó, UBND P. Nại Hiên Đông đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp phường với 15 thành viên và thành lập 103 tổ công tác tại tổ dân phố với 618 thành viên. Đây là giai đoạn đầu triển khai của Đề án 06/CP nhưng UBNDP. Nại Hiên Đông đã mạnh mẽ triển khai rộng đến tận các khu dân cư nên còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ sử dụng công nghệ thông tin giữa các thành viên trong Tổ công tác không đồng đều. Đa số các thành viên trong Tổ Công tác tại khu dân cư là người đứng đầu Đoàn thể đã nhiều tuổi, chưa qua tập huấn chuyên sâu về đề án 06 nên nhận thức, tuyên truyền hướng đẫn nhân dân còn hạn chế.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông cho biết: rất nhiều nhiệm vụ của đề án mới chưa có tiền lệ dẫn đến lúng túng trong lúc triển khai thực hiện. Ngoài ra, quá trình tạo tài khỏa, đăng ký hồ sơ trên Cổng dịch vụ công còn mới, nhiều bước thực hiện nên người dân vẫn chọn cách nộp hồ sơ thủ công cho thuận tiện, đặc biệt là người lớn tuổi. Tại hội nghị, ông Cao Đình Hải đã đề nghị các thành viên Tổ công tác phát huy cao trách nhiệm, cùng phối hợp chặt chẽ để tham mưu triển khai hiệu quả đề án trên địa bàn.

Lực lượng CAP. Nại Hiên Đông đang giới thiệu các tính năng của hệ thống dữ liệu công

Lê Anh Tuấn