Triển lãm Mỹ thuật Bình Định lần thứ 2 năm 2022

Thứ hai, 24/10/2022 13:54
Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định vừa có thông báo về việc gửi tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Bình Định lần thứ 2, năm 2022.

Đối tượng tham gia dành cho các họa sĩ, điêu khắc gia, nghệ sĩ tạo hình và công dân từ 18 tuổi trở lên, đang sống và làm việc tại Bình Định. Các họa sĩ, điêu khắc gia, nghệ sĩ tạo hình là người Bình Định đang sinh sống, hoạt động mỹ thuật ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tác phẩm tham gia triển lãm được sáng tác từ năm 2017 - 2022, phản ánh sinh động cuộc sống lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vấn đề của xã hội đương đại. Các loại hình nghệ thuật được trưng bày, gồm: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. Mỗi tác giả được tham gia không quá 3 tác phẩm. Thời gian nhận file ảnh chụp tác phẩm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20-11-2022, gửi qua email (Trienlammythuatbinhdinh@gmail.com).

Ban tổ chức dự kiến chọn 60 - 80 tác phẩm vào triển lãm, trưng bày tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (1 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn), vào ngày 9 đến ngày 20-12-2022.

B.Đ