Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030

Thứ năm, 31/12/2020 20:17

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 30-12 thông tin đã phê duyệt và ban hành kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Toàn tỉnh có trên 66.744 người khuyết tật (trong đó gồm 12.593 người khuyết tật đặc biệt nặng, 45.718 người khuyết tật nặng và 8.433 người khuyết tật nhẹ). Người khuyết tật có xu hướng tăng dần qua các năm, do quá trình già hóa dân số, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường và các rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn... Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam phấn đấu thực hiện đạt 100% người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tại cộng đồng; 100% người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội;  70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 30% trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp... Giai đoạn 2026 - 2030, hằng năm phấn đấu thực hiện đạt 100% người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tại cộng đồng; 100% người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 80% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức; 40% người khuyết tật (có trẻ em) được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp miễn phí... Kinh phí thực hiện được đảm bảo theo Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành; đồng thời được lồng ghép thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đang triển khai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TH. HÀ