TT Huế: Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ bảy, 31/10/2020 10:39

 Ngày 30-10, Tại Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh TT Huế, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (01-12-1920 - 01-12- 2020). Tham dự có đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các Đại biểu đã thảo luận thống nhất một số nội dung, chương trình, thời gian cũng như địa điểm tổ chức Hội thảo. Đồng thời đánh giá cao về cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, của đất nước; trong đó tập trung nêu bật những công lao, đóng góp của Đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đối với Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Hội thảo khoa học lần này nhằm Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua Hội thảo góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Lê Đức Anh và các đồng chí lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu của Đảng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Qua hội nghị các Đại biểu thống nhất và dự kiến ngày 30-11-2020 diễn ra Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh TT Huế.

XUÂN TRƯỜNG-TRẦN TÌNH