Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2022

Thứ sáu, 12/08/2022 13:16
UBND tỉnh Gia Lai đã cho phép H. Chư Păh tổ chức tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya từ ngày 11 đến 17-11, trong đó, trọng điểm là từ ngày 11 đến 13-11 tại nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, H, Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Tại sự kiện này sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý như: thi trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; phục dựng lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jrai; tổ chức các hoạt động thể thao: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, trò chơi dân gian; thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya...

G.L