Tuần này, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

Thứ hai, 31/10/2022 07:15
Tuần làm việc thứ 3 (từ ngày 31-10 đến 5-11) của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và  nhân dân.

Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 3 đến 5-11. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là: Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra.Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 và dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa ba mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Bố cục của dự thảo Luật gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều.

Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi);dự án Luật Giá (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

P.V