Từng bước kiểm soát, xử lý tốt những hiện tượng bất thường của thiết bị tại các TBA và đường dây 110kV

Thứ ba, 05/04/2022 17:00
Ngay từ khi triển khai đưa các TBA 110kV vào vận hành ở chế độ không người trực thay cho các TBA có người trực từ 10người/TBA110kV theo dõi quản lý vận hành, việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, PC Quảng Ngãi đã xây dựng nhiều tình huống, phương án vận hành đảm bảo tối ưu nhất cho lưới điện 110kV.

Xử lý rỉ dầu tại đầu cực nhị thứ TI 35kV chân sứ pha A của MBA T1 Tịnh Phong
Xử lý rỉ dầu tại đầu cực nhị thứ TI 35kV chân sứ pha A của MBA T1 Tịnh Phong

Để đảm bảo các thiết bị vận hành có độ tin cậy cao, ngay từ đầu năm 2022, Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế (QLVH LĐCT) thuộc PC Quảng Ngãi đã triển khai lập phương án, kế hoạch thi công các công trình SCTX, SCL, ĐTXD được Tổng công ty, Công ty phê duyệt và xây dựng cụ thể các phương án quản lý thiết bị tại các TBA và đường dây 110kV cho từng loại thiết bị như: Thiết bị có thời gian đưa vào vận hành lâu năm cần phải thay thế, thiết bị đưa vào vận hành nhưng có công nghệ không đồng bộ lỗi thời, thiết bị thí nghiệm định kỳ hàng năm không đạt… Căn cứ vào các chế độ vận hành, sơ đồ kết dây, phân bố phụ tải, Đội đã xây dựng các giải pháp đánh giá, phân loại và lập kế hoạch sửa chữa kịp thời, cũng như bố trí nhân viên vận hành theo dõi các thiết bị thường xuyên, tăng cường kiểm tra ngày, đêm thực hiện đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc, kiểm tra đo điện trở tiếp địa từng vị trí đường dây, có kế hoạch xin cắt điện vệ sinh bảo dưỡng và xử lý kịp thời những tồn tại trong quá trình kiểm tra cũng như qua các đợt thí nghiệm định kỳ không đạt.

Với những kế hoạch, tần suất kiểm tra thường xuyên, trong 2 tháng đầu năm 2022, Đội đã phát hiện, đăng ký cắt điện để xử lý 03 trường hợp bất thường ở thiết bị: rỉ dầu tại đầu cực nhị thứ TI 35kV chân sứ pha A của MBA T1 Tịnh Phong; xử lý tiếp xúc lèo đường dây C72A, C72E, thay bulông C74A, C74 và thay sứ vỡ vị trí 101/3 đường dây 110kV 176/Quảng Ngãi – 172 Tịnh Phong; kiểm tra vệ sinh tiếp xúc lèo tại vị trí má ngoài DCL 171-7/TNG, thay dây dẫn ACSR 185/29 pha B khoảng cột C69-C70 (22m), 02 đầu Cos lèo, 01 ống nối dây dẫn ACSR 185/29 đường dây 110kV 173/Quảng Ngãi - 171/Tư Nghĩa.

Với những biện pháp, kế hoạch cụ thể, Đội ã kịp thời đăng ký cắt điện để xử lý những hiện tượng bất thường của thiết bị không để xảy ra sự cố lưới điện trên diện rộng làm mất điện của khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ khách hàng.