Tuổi trẻ Biên phòng xung kích bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Thứ bảy, 25/03/2023 06:53
Thực hiện khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia",
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng ra quân đấu tranh phòng chống tội phạm.

thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, xác định tầm quan trọng của tuổi trẻ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo điều kiện giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ là ĐVTN ngày càng trưởng thành hơn, đồng thời tin tưởng giao phó các nhiệm vụ quan trọng cho tuổi trẻ đảm nhận. 100% các tổ chức Đoàn tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với ĐVTN, qua đó chỉ huy các đơn vị đã tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu, tu dưỡng và trưởng thành, ĐVTN phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy- Phó Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết: Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP, cơ quan Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP TP được triển khai toàn diện và không ngừng đổi mới, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Các phong trào của tuổi trẻ được tổ chức thường xuyên với hình thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Nội dung các phong trào bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thanh niên địa phương. Các hoạt động ảnh hưởng tích cực tới các tổ chức cơ sở Đoàn địa phương nơi đóng quân, góp phần thiết thực vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đoàn viên. ĐVTN các đơn vị phát huy tốt vai trò xung kích trong tuần tra, bảo vệ biên giới, vùng biển; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động ngư dân ra khơi, bám biển khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Bên cạnh việc tích cực nghiên cứu cải cách hành chính trong kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại các cửa biển, các ĐVTN còn là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ chức Đoàn các đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng và các quận huyện, xã phường; đặc biệt là các biên giới biển, phát huy hiệu quả các mô hình "Câu lạc bộ Pháp luật trẻ", "Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án"... Thông qua các mô hình, ĐVTN BĐBP thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, luôn chủ động nắm chắc các yếu tố tình hình, địa bàn, đối tượng, tình hình hoạt động của tội phạm, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, xây dựng mạng lưới mật hoạt động có hiệu quả, nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn, kịp thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị lập chuyên án, phá nhiều vụ án ma túy trên địa bàn và tham gia bắt giữ hàng chục vụ gian lận thương mại, đặc biệt là đấu tranh phá nhiều chuyên án, vụ án về mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Để phong trào Đoàn ngày càng lớn mạnh, phát huy tính sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, theo Thượng tá Đinh Ngọc Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Đà Nẵng, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên BĐBP TP cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác thanh niên, tạo sự thống nhất cao, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị về công tác thanh niên. Bên cạnh đó, phong trào thanh niên phải bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng, nhằm rèn luyện đoàn viên thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đồng thời phải gắn chặt với phong trào ở địa phương và các lực lượng trên địa bàn biên giới biển, góp phần tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Tuổi trẻ Biên phòng tham gia có hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới; tiếp tục duy trì, thực hiện tốt mô hình "Tay kéo Biên phòng", chương trình "Hãy làm sạch biển", gắn với thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày thứ Bảy tình nguyện"... Theo Thượng tá Anh, tháng 3 hằng năm cũng là dịp đặc biệt để đoàn viên thanh niên BĐBP TP tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ trên khắp cả nước, "Tháng Thanh niên" 2023 là cơ hội tốt để tuổi trẻ Biên phòng TP Đà Nẵng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể hướng về các địa bàn biên giới, biển đảo.

Bá Vĩnh