Tuyên dương, khen thưởng 34 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ hai, 01/01/2024 16:50
Tại Hội nghị sơ kết triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Đề án Bảo vệ môi trường năm 2023, ông Đinh Thanh-  Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường, trong năm 2023, quận Cẩm Lệ đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
UBND quận Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc về công tác bảo vệ môi trường năm 2023.
UBND quận Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc về công tác bảo vệ môi trường năm 2023.

Việc xử lý ô nhiễm, cải thiện các hồ đầm, lô đất trống trên địa bàn quận được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa được tập trung triển khai, được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Rõ nhất là 6/6 phường tổ chức tập huấn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 100 % hộ gia đình, khu dân cư, tổ dân phố được truyền thông về công tác phân loại rác thải; Hội phụ nữ toàn quận đã thu được hơn 300 triệu đồng từ nguồn rác tài nguyên; các Mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Trường học không rác thải nhựa” được xây dựng và phát huy hiệu quả.

Dịp này, quận Cẩm Lệ đã tuyên dương, khen thương 34 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường.

Đinh Nga