Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên

Thứ tư, 10/11/2021 14:59

Đà Nẵng - Phòng Tư pháp vừa phối hợp với Quận Đoàn và Hội Luật gia quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, biển - hải đảo và phòng, chống vi phạm pháp luật cho 400 học sinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng là học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn quận nhằm thực hiện Chương trình Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021và Kế hoạch số 3324/KH-UBND ngày 20-10-2021 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận năm 2021. Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (9-11) trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của đoàn viên thanh niên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Đồng thời, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của đối tượng đoàn viên thanh niên, cập nhật kiến thức pháp luật về Luật Thanh niên và các văn bản liên quan đến biển và hải đảo, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

T.D