Ủi nhầm?!

Thứ ba, 14/05/2024 15:00
- Dự án nào mà nhầm tai hại vậy Tư Bến Hải?
Hiện trường rừng bị san ủi trái pháp luật.
Hiện trường rừng bị san ủi trái pháp luật.

- Dự án nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở Quảng Trị đó NXD.

- Ủi nhầm cái gì vậy Tư?

- Một trong số các đơn vị thi công thiếu kiểm tra, ủi “lạm” luôn khoảnh rừng tự nhiên phòng hộ. Theo báo cáo của BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và Chi cục Kiểm lâm trong tháng 4-2024, đơn vị thi công tuyến Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là Công ty CP Trường Danh đã san ủi trái pháp luật diện tích rừng tự nhiên phòng hộ khi dự án chưa đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý cũng như nằm ngoài ranh giới thiết kế tuyến đường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo kiểm tra hiện trường ban đầu, có khoảng 1.000m2 rừng bị xâm hại, là rừng thường xanh nghèo.

- Thế cơ quan chức năng đã có biện pháp xử lý chưa?

- Trước tình hình trên, để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật về lâm nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (địa bàn có dự án đi qua) kiên quyết đình chỉ việc thi công của các nhà thầu khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hoặc thi công ra ngoài ranh giới được cấp có thẩm quyền cho phép, làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, đặc biệt là diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên. Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh, Gio Linh tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án; Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng, hành vi vi phạm và một số nội dung khác liên quan để xử lý nghiêm hoặc báo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Theo NXD được biết, tiến độ thực hiện dự án nói trên kết thúc vào cuối năm 2024, có vội “chạy tiến độ” nên đơn vị thi công nói trên đã ủi “lạm” rừng tự nhiên phòng hộ. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý tương xứng. Bên cạnh đó, cũng cần tạo điều kiện để các đơn vị thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

N.X.D