Ưu tiên trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu

Thứ ba, 09/04/2024 07:15
Ngày 8-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm, đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang và kho vận trong Công an nhân dân (CAND) khu vực phía Bắc.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trung tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và Trường CAND khu vực phía Bắc.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, công tác trang bị và kho vận được bảo đảm theo phương châm "chủ động, hiệu quả, tiết kiệm, hiện đại", đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Nổi bật, đã chủ động rà soát, từng bước chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về trang bị và kho vận CAND. Chủ động triển khai đảm bảo trang bị từ khâu xây dựng kế hoạch đến đầu tư mua sắm khoa học, thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của từng hệ lực lượng, địa bàn và Công an các đơn vị, địa phương; chú trọng ưu tiên trang thiết bị cho lực lượng chiến đấu. Kịp thời đảm bảo trang bị đáp ứng tối đa yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng nói chung cũng như đảm bảo tiến độ triển khai Công an xã chính quy tại Công an các địa phương; đặc biệt trong giải quyết các điểm nóng về ANTT, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị Quốc gia, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chú trọng triển khai công tác kho, đảm bảo hàng trong kho được bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định. Năng lực vận tải ngày càng nâng cao; đảm bảo tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho Công an các đơn vị, địa phương; đảm bảo về người và tài sản, kịp thời phục vụ công tác và chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng CAND…

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ tình hình, kết quả công tác đầu tư, mua sắm, đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang và kho vận trong CAND; đồng thời, đề xuất nội dung ưu tiên đầu tư trang bị cho Công an xã, phường, thị trấn và Công an cấp huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, ưu tiên xây dựng chiến lược bảo đảm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tiêu chuẩn định mức trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và thường xuyên, đột xuất của Công an các đơn vị, địa phương là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới tư duy về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính nói chung; chuyển trạng thái từ hậu cần "thụ động" sang hậu cần "chủ động, đi trước một bước"; mua sắm, cấp phát trên cơ sở nhu cầu thực tế của đơn vị. Đầu tư, mua sắm phải trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Chủ động tranh thủ tối đa các nguồn lực, sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo đồng bộ, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện; thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện được cấp phát. Quan tâm hơn nữa đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính nói chung và công tác quản lý tài sản nói riêng…

K.H