VPF bầu thêm 3 thành viên, miễn nhiệm 1

Thứ bảy, 08/01/2022 16:29

Ông Bùi Xuân Hòa (SHB Đà Nẵng, phải) là một trong ba thành viên được bầu bổ sung mới vào HĐQT VPF.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến ngày 6-1, Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT và bầu bổ sung mới 3 thành viên HĐQT gồm: Ông Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng), Ông Nguyễn Cao Trí (Trưởng đoàn CLB TPHCM), Ông Trương Sỹ Bá (Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An). Như vậy, 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023 bao gồm các ông, bà: Trần Anh Tú- Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Quốc Hội- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; và các thành viên là Đinh Thị Thu Trang; Bùi Xuân Hòa; Trương Sỹ Bá; Nguyễn Cao Trí.

B.Đ