Vụ gần 1.000 người dân mua đất nền của Công ty Cổ phần Bách Đạt An: Chia sẻ lợi nhuận, rủi ro để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Thứ năm, 24/11/2022 10:26
Ngày 22-11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.
Một trong các dự án chậm tiến độ do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang làm việc với các bên liên quan về các dự án trên.

Đây là những dự án tai tiếng, kéo dài nhiều năm qua khiến gần 1.000 trường hợp mua đất nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao.

Nhiều sai phạm dẫn đến chậm trễ

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án trên do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư triển khai đến nay cơ bản không đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nguyên nhân do các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, việc rà soát, khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; việc hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng (việc giải tỏa khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường); việc huy động vốn khi chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng và một số khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam tập trung, thường xuyên chỉ đạo, từng bước tháo gỡ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Nhằm sớm hoàn thành các dự án, đảm bảo quyền lợi cho người dân, thời gian đến, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn, chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside và các dự án khác do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc Công ty Bách Đạt An phối hợp, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; nhất là kịp thời bố trí đủ kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ.

Một trong các dự án chậm tiến độ do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Quản lý chặt chẽ nguồn tiền người dân đã nộp

Đối với Công ty Bách Đạt An, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể (bao gồm cả tiến độ triển khai thi công, huy động phương tiện, vật tư, máy móc thiết bị, kế hoạch thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục và kế hoạch bố trí nguồn lực tài chính theo yêu cầu,...); phân công từng cá nhân trực tiếp phụ trách các mảng công việc, hạng mục thi công của từng dự án và các yêu cầu; đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục,... gửi các cơ quan liên quan để theo dõi và tập trung phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh.

Đồng thời đánh giá lại nguồn lực tài chính hiện có của công ty, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời điểm, phương thức huy động, bố trí nguồn vốn; chứng minh cụ thể về khả năng huy động tài chính; trường hợp cần thiết, làm việc với Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp giải quyết. Khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường theo các phương án được duyệt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước theo đúng quy định.

Rà soát tiến độ thực hiện và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục của các dự án; các khu vực đảm bảo điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ thì khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nghĩa vụ về tài chính có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy CNQSDĐ từng phần cho dự án. Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành đơn vị liên quan xem xét, điều chỉnh loại ra khỏi ranh giới dự án hoặc đưa vào diện chỉnh trang đối với các khu vực không thể bồi thường, giải phóng mặt bằng (trừ các khu vực phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung của dự án, các nút giao thông kết nối) để sớm kết thúc dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Bách Đạt An, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, các hộ dân có liên quan phải có thiện chí, tinh thần phối hợp để tổ chức làm việc, bàn bạc, thống nhất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hài hòa lợi ích, chia sẻ lợi nhuận, rủi ro với Công ty Bách Đạt An để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng kỳ vọng, mục đích của các bên.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì, làm việc cùng với Công ty Bách Đạt An, Công ty CP Hoàng Nhất Nam để bàn thống nhất cách sử dụng số tiền của người dân đóng góp vào dự án hiện còn tồn đọng tại tài khoản của Công ty CP Hoàng Nhất Nam theo đúng các bản án đã được Tòa án xét xử. Có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn tiền này, nghiêm cấm sử dụng cho các mục đích khác, có phương án bảo tồn và phát sinh lãi tiền gửi để sử dụng vào mục đích triển khai thực hiện dự án, giải quyết một số khó khăn về tài chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Công an tỉnh rà soát nội dung thỏa thuận giữa các bên, thường xuyên theo dõi nguồn huy động tại Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, kịp thời xử lý khi công ty sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích…

BÃO BÌNH