Xây dựng cụm dân cư không có phụ nữ tệ nạn cờ bạc, số đề

Thứ hai, 16/05/2022 14:39
Hội Phụ nữ cơ sở Khối Xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, tín dụng đen, HIV/AIDS và mua bán người... cho hội viên phụ nữ P. Mân Thái (Q. Sơn Trà).

Các nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề, tín dụng đen và HIV/AIDS trong thanh thiếu niên và phụ nữ.

Với vai trò đặc biệt trong gia đình, hội viên phụ nữ cam kết đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt chương trình “thành phố 4 an” về công tác an ninh trật tự và giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

NGUYỄN TIẾN