Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ

Thứ hai, 10/10/2022 14:34
Ngày 10-10, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự và phát biểu tại sự kiện quan trọng này.

@: Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn

Các đại biểu dự hội nghị tham gia biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa, chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, nhiều phong trào, chương trình của Đoàn được Đoàn Thanh niên thành phố phát động đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đáng chú ý, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được tiến hành thường xuyên; cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chú trọng triển khai. Hoạt động quốc tế thanh niên có những bước phát triển mới, thể hiện ngày càng rõ nét vai trò của cấp bộ Đoàn trong các hoạt động ngoại giao. Nhiệm kỳ mới, toàn thể đoàn viên, thanh niên thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ thành phố, đất nước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá: Thanh niên Đà Nẵng với khát vọng cống hiến, được tập hợp và định hướng trong tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả trong công cuộc phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Từ khát vọng vươn lên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đó là tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng trong xây dựng và tổ chức các hoạt động, đặc biệt là trong đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn, tận dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Điển hình là những mô hình, hoạt động tiêu biểu như Nhật ký trực tuyến làm theo lời Bác, Hội thi trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Niềm tin tất thắng”; hệ thống 381 fanpage của Đoàn trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả; tận dụng mạng xã hội để tập hợp thanh niên tham gia phòng chống dịch; các dự án xã hội mang tính bền vững, thiết thực cho Nhân dân…

Các đại biểu dự Đại hội

Ông Huy cho rằng, khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn của thành phố Đà Nẵng đã được xác định rất rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Cụ thể, đến năm 2030 xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm KT-XH lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc. Để góp phần cho khát vọng của thành phố, cán bộ đoàn phải là những người “thủ lĩnh”, tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt và làm gương cho thanh niên. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn khóa mới cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực sự là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, phong cách, tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn thanh niên thành phố; chủ động đề xuất, triển khai những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cùng các cấp bộ Đoàn của thành phố tạo nên bước đột phá cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của thông tin và mạng xã hội hiện nay, nên đoàn thành niên các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh; nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết phải thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; xây dựng và lan tỏa những tấm gương điển hình, nhân rộng hoạt động ý nghĩa mang tính hiệu ứng tích cực trong thế hệ trẻ; thực hiện tốt phương châm “Lấy thanh niên để giáo dục thanh niên”.

Các đại biểu dự hội nghị tham gia biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội

Bí thư Thành ủy lưu ý, Ban Thường vụ Thành Đoàn phải thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về sự phát triển của thanh niên thành phố, trọng tâm là Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030... “Đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn sớm phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, triển khai thực hiện đối với những vấn đề hết sức nóng và cấp bách đối với thanh niên thành phố hiện nay, đó là: Công tác đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; thực hiện các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện. Phải đặt quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, thay đổi tư duy, cách thức tiếp cận; phải thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các tổ chức Đoàn trong các phong trào, hoạt động. Tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn phải thực sự có màu sắc, phù hợp với tâm lý, thị hiếu và xuất phát từ đời sống thanh niên, phải đặt thanh niên là trung tâm trong các hoạt động, để gia đình, xã hội và chính bản thân đoàn viên, thanh niên thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia vào tổ chức đoàn, từ đó mới thu hút được nhân lực có chất lượng cao tham gia vào tổ chức Đoàn thanh niên” - Bí thư Thành ủy nói.

Đề nghị đội ngũ cán bộ đoàn xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố trong tình hình mới” là khâu đột phá thứ hai trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt lưu ý đoàn thanh niên các cấp cần quan tâm và tập trung hơn nữa đó công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, vì hiện nay công tác này gặp rất nhiều khó khăn, có tình trạng “trắng đoàn” tại khu dân cư. “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, vì vậy, tuổi trẻ thành phố phải là nòng cốt, động lực cho sự phát triển của thành phố. Tôi tin tưởng với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ thành phố sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với truyền thống của quê hương thành phố anh hùng, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố” – Bí thư Thành ủy nói.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đà Nẵng đoàn kết, tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên TP Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tích cực lan toả những giá trị tốt đẹp của xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số. Đại hội lần này đã bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 người, bầu Ban Thường vụ Thành Đoàn gồm 10 người, trong đó đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo, Nguyễn Bá Duân và Lê Công Hùng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Thành Đoàn. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn với 7 người; bầu và thống nhất danh sách 15 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công Hạnh