KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH KINH TẾ (13-5-1953 – 13-5-2023):

Xây dựng lực lượng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ sáu, 12/05/2023 06:30
Trong quán triệt, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác định công tác bảo đảm an ninh kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia; giữ vị trí chiến lược, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế của đất nước và của thành phố; quan tâm động viên, xây dựng lực lượng An ninh kinh tế Công an TP vững mạnh về mọi mặt nhằm thực sự phát huy vai trò là đơn vị nghiệp vụ nòng cốt trong tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP và trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn TP.
Tuổi trẻ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng với chương trình "Chúng con luôn bên Mẹ".
Thiếu tướng, Th.S Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh kinh tế gắn liền sự hình thành và phát triển của lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Từ những năm tháng đầu mới hình thành trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đầy ác liệt với bao gian khổ, hiểm nguy đến giai đoạn đất nước hòa bình thống nhất, tiến hành sự nghiệp đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, lớp lớp các thế hệ an ninh kinh tế nối tiếp vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao phẩm chất tốt đẹp, tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, mỗi giai đoạn in đậm những dấu ấn, thành tích, chiến công, đóng góp to lớn trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh kinh tế. Quá trình công tác, chiến đấu, lực lượng An ninh kinh tế ngày càng được củng cố, phát triển lớn mạnh, khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ an ninh kinh tế trên địa bàn TP, góp phần tích cực trong giữ vững ổn định an ninh quốc gia, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng tháng 8- 2022.
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng thăm tặng quà các gia đình khó khăn tại xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang).
Tuổi trẻ Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng với chương trình "Chúng con luôn bên Mẹ".

Trong giai đoạn từ khi TP Đà Nẵng chính thức trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, với tầm vóc và vị thế mới là đô thị trung tâm cấp quốc gia, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, địa bàn trọng điểm về an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đặt ra yêu cầu, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ mục tiêu xây dựng, phát triển TP với tầm vóc mới, đòi hỏi lực lượng Công an TP sự cố gắng nỗ lực không ngừng, tinh thần quyết tâm cao, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác, chiến đấu trên mọi lĩnh vực công tác, trong đó nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ tốt nhất cơ chế, chính sách kinh tế, môi trường thu hút đầu tư xây dựng TP gắn với chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với mọi âm mưu, ý đồ hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, lợi dụng kinh tế để chuyển hóa chính trị và đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế.

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị cùng với những yếu tố thuận lợi, khó khăn, thách thức trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, lực lượng An ninh kinh tế Công an TP đã phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, những kết quả đáng ghi nhận là: làm tốt nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP để tham mưu chiến lược với Thành ủy, UBND TP; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; chỉ đạo các biện pháp giải quyết tình hình, vụ việc phức tạp như tập trung đông người khiếu kiện, đình công, ngưng việc tập thể liên quan đến các dự án, doanh nghiệp, không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh, trật tự; tham gia thẩm định, góp ý nhiều yêu cầu về an ninh, trật tự đối với các dự án, doanh nghiệp trọng điểm; tham mưu Giám đốc Công an TP ký kết, triển khai nhiều quy chế, kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với các cơ quan, ban ngành, tập đoàn kinh tế trọng điểm; xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn các mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm và các sự kiện quan trọng, nhạy cảm trên lĩnh vực kinh tế; nắm tình hình, tổ chức xác minh, điều tra truy xét, kiến nghị khởi tố xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, hoạt động phức tạp liên quan an ninh quốc gia, an ninh kinh tế; phát hiện, làm rõ phương thức, thủ đoạn và ý đồ phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là trên lĩnh vực đất đai, hợp tác đầu tư, đầu tư "chui", "núp bóng"; phát hiện những kẽ hở trong các chính sách pháp luật và những vấn đề, bất cập hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế để kiến nghị biện pháp khắc phục, chấn chỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề công tác, yêu cầu nghiệp vụ theo chỉ đạo của Cục An ninh kinh tế góp phần quan trọng bảo đảm an ninh kinh tế, phục vụ phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của TP.

Ghi nhận những đóng góp to lớn cùng thành tích, chiến công của lực lượng An ninh kinh tế trong quá trình xây dựng, chiến đấu, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, đóng góp vào thành tích, chiến công chung của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Thời gian đến, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, an ninh quốc gia tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Đà Nẵng tiếp tục hội nhập và phát triển nhanh hơn trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những biến động của tình hình thế giới và khu vực; nguy cơ "tự diễn biến", tụt hậu, chệch hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lệ thuộc kinh tế; những yếu tố tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế và các vấn đề liên quan đã, đang và tiếp tục tác động mạnh mẽ, làm gia tăng tính phức tạp đến an ninh, trật tự. Các thế lực thù địch, phản động vẫn không từ bỏ âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ đối với nước ta, trong đó Đà Nẵng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, tình hình trên một số lĩnh vực hợp tác đầu tư nước ngoài, tài chính, ngân hàng, an ninh công nhân, bất động sản tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn; nhiều vụ việc tập trung đông người khiếu kiện kéo dài liên quan các dự án, doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm, những kẽ hở trong chính sách pháp luật cùng những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước chưa được bịt kín, khắc phục căn cơ; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng còn diễn biến phức tạp… đã, đang tác động trực tiếp đến sự ổn định an ninh kinh tế trên địa bàn TP. Để tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, lực lượng An ninh kinh tế Công an TP cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu nhiệm vụ của công tác bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là trong giai đoạn Đà Nẵng tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng An ninh kinh tế phải không ngừng đầu tư nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phấn đấu giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, có tầm nhìn rộng lớn nhằm tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt đáp ứng yêu cầu tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP và trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn TP.

Hai là, tập trung làm tốt công tác xây dựng lực lượng An ninh kinh tế Công an TP theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Cần xác định tính chất đặc thù công tác trong môi trường, điều kiện có nhiều yếu tố cám dỗ, lợi ích vật chất do đó phải chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật cao, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa những vấn đề tác động đến an ninh kinh tế, phát huy vai trò, nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt trong tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP và trực tiếp triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm kinh tế; bảo vệ việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, sự an toàn của cơ sở vật chất, công trình kinh tế, của đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý và bí mật kinh tế trên địa bàn TP.

Bốn là, nâng cao năng lực và tính hiệu quả trong công tác tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP để tham mưu chiến lược với Thành ủy, UBND TP về cơ chế, chính sách, biện pháp trong bảo đảm an ninh kinh tế; chủ động phát hiện các kẽ hở, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và các dấu hiệu "lợi ích nhóm" để tham mưu chỉ đạo các biện pháp chấn chỉnh, xử lý; tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đảng, Chính phủ trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, trọng tâm là Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế".

Năm là, tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng An ninh kinh tế Công an các quận, huyện; tăng cường hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP và nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia luôn ổn định trong mọi tình huống.

Trong niềm vui phấn khởi, tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm của lực lượng An ninh kinh tế, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, Tôi kính chúc và tin tưởng rằng lực lượng An ninh kinh tế cả nước nói chung và lực lượng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần cống hiến dấn thân, ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, ngành giao phó; tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Công an nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân TP.