Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ sáu, 29/07/2022 10:06
Ngày 28-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 12 – NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 – NQ/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ và đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Trong đó nhấn mạnh 06 mục tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm, như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị

Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về CAND. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng CAND. Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12 và Nghị quyết 18 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, hệ thống, tổ chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh mà nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên- Huế tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ đưa ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong nghị quyết. Từ đó, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thật sự trong sạch, vững mạnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết 54.