Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết XIII

Thứ bảy, 08/06/2024 07:20

Ngày 7-6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo cấp Hội đồng "Xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng- Giám đốc Học viện CSND chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Công an các địa phương, các nhà khoa học trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tổ chức đã nhận được trên 60 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn ở các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

Các tham luận đều đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận; nhận thức mới, tư duy mới về việc xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, các ý kiến cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết, vai trò của việc xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trên cơ sở đó, đưa ra dự báo tình hình, các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khẳng định việc xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là cần thiết, khách quan, là điều kiện đảm bảo cho lực lượng CSND hoàn thành nhiệm vụ được giao, một số ý kiến đề xuất Bộ Công an cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyển dụng cán bộ cảnh sát nói riêng và cán bộ công an nói chung theo hướng cân bằng giữa tỷ lệ học sinh phổ thông và cán bộ đã tốt nghiệp đại học bên ngoài. Điều này nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng sử dụng nhiều kiến thức khoa học như An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hình sự, cảnh sát môi trường…

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo ở nước ngoài; tranh thủ các đối tác quốc tế có nguồn lực lớn giúp trang bị một số trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác cảnh sát để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng CSND Việt Nam.

Ngoài ra, tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, thúc đẩy việc ký kết và triển khai các văn bản hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh sát; tranh thủ hợp tác quốc tế để tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp an ninh, khoa học lý luận về công tác công an đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT; thực hiện tốt việc phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND trong hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học…

H. Thanh