Xây dựng mô hình nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền pháp luật

Thứ hai, 12/09/2022 17:52
Mô hình vừa được UBMTTQ cùng Công an xã Đại Phong, H. Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) ra mắt gắn với mô hình "Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền".
Ra mắt mô hình "Tổ nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư" xã Đại Phong.
Ra mắt mô hình "Tổ nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư" xã Đại Phong.

Theo đó, mô hình này lấy lực lượng Công an làm nòng cốt, thực hiện việc nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng khu dân cư nhằm nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp thống nhất hành động để kịp thời nắm bắt, xử lý, đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội ở địa bàn khu dân cư, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

M.T