Xây dựng Nhà thờ Liệt sĩ và doanh trại Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 584 tại Phạ Lan Xay - Lào

Thứ bảy, 22/10/2022 17:28
HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà thờ Liệt sĩ và doanh trại Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 584 (giai đoạn 1).
Xúc động Lễ bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại NTLS quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).
Xúc động Lễ bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại NTLS quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Địa điểm thực hiện tại bản Thổ, H.Phạ Lan Xay, tỉnh Savannakhet, Lào. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2023. Quy mô đầu tư gồm: Nhà thờ liệt sĩ (1 tầng) với diện tích sàn 100m2; xây mới nhà ở và làm việc 2 tầng, nhà ăn, nhà bếp cho 30 CBCS và các hạng mục phụ trợ. Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng, điều kiện sinh hoạt và làm việc cho CBCS Đội 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Quảng Trị và Savannakhet. Được biết, trung tuần tháng 10-2022, BCHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2022 – 2023, kéo dài đến tháng 5-2023. Đây là đợt tìm kiếm thứ 37 kể từ năm 1993 mà Quảng Trị thực hiện nhằm đưa hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Địa bàn tìm kiếm chủ yếu tại Savannakhet với địa hình hiểm trở, rừng sâu, núi cao cùng thời tiết khắc nghiệt rất nhiều gian nan.

Bảo Hà