Xây dựng thôn xóm bình yên

Thứ năm, 18/05/2023 07:15
Xây dựng thôn xóm an toàn về an ninh trật tự (ANTT), giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thời gian qua là một trong những giải pháp huy động sức mạnh của toàn dân tham gia công tác phòng, chống, quản lý, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng địa bàn dân cư bình yên, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Các tộc họ thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật
Các tộc họ thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật

Được biết, trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nếu như các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần số vốn lớn hoặc một số tiêu chí khác sau khi hoàn thành là có thể "thảnh thơi" thì tiêu chí số 19.2 về "Đảm bảo ANTT xã hội nông thôn" mặc dù không đòi hỏi phải đầu tư vốn nhưng luôn tiềm ẩn những thách thức, cần sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân địa phương. Yêu cầu của tiêu chí này gồm 4 nội dung: không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài; không có tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội... Đến nay, Hòa Vang có 11/11 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020), riêng tiêu chí số 19.2 thì 100% xã giữ vững, 100% thôn được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT và trật tự an toàn giao thông. Các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký Quyết định công nhận đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao" giai đoạn 2021-2022…

Từ thực tiễn trên cho thấy, để giữ vững tiêu chí này, lực lượng Công an 11 xã của H. Hòa Vang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những vấn đề trọng điểm, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT. Cùng với giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, lực lượng Công an cơ sở còn phân công cán bộ xuống phụ trách từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa và phối hợp đấu tranh hiệu quả… Thiếu tá Vũ Nguyên Thành - Trưởng Công an xã Hòa Tiến chia sẻ: "Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an thường xuyên coi trọng công tác vận động toàn dân tích cực tham gia các mô hình tự quản kết hợp với công tác xây dựng vững mạnh các lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT cơ sở. Mỗi người, mỗi việc nhưng mỗi người dân lại là một chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ ANTT, bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới"…

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Phong Tán Văn Đặng cho biết thêm, bên cạnh đó, hằng năm các tộc họ đều có lễ hội cúng tổ tiên, mọi người, mọi nhà đoàn tụ như một mái ấm gia đình; cho nên việc chuyển tải nội dung các phong trào thi đua đến với tộc họ là chuyển tải đến mọi người, mọi thành phần trong xã hội. Các tộc họ từng bước hoàn thiện bản quy ước gắn với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được chính quyền địa phương phê duyệt, thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp pháp luật, gìn giữ nề nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt. Cùng với các biện pháp vận động, các hội đoàn thể địa phương còn thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các hội viên, người dân thông qua các mô hình tự quản về ANTT như "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Tộc họ giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật", "Khu dân cư không có tội phạm", "Đường tự quản an toàn ở mỗi thôn xóm"… và củng cố hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" của công dân trong việc giữ gìn thôn xóm bình yên, góp phần tạo nên những làng quê đáng sống.

VY HẬU

.