Xét trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho 483 nghệ sĩ

Thứ năm, 30/03/2023 08:27
Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT &DL) vừa hoàn thiện hồ sơ xét trao tặng 136 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và 347 danh hiệu NSƯT lần thứ 10 xét trình Chủ tịch nước.

Theo đó, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó, điều 66 của Luật Thi đua khen thưởng có bổ sung thêm 1 đối tượng đó là xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) bao gồm cả người sáng tạo tác phẩm VHNT. Đây là một điểm hoàn toàn mới. Được biết, hiện nay Bộ VH-TT&DL đã có văn bản gửi tới các hội VHNT chuyên ngành của Trung ương để xin ý kiến xem xét ngoài các đối tượng được quy định tại điều 2 của Nghị định số 89/2014 ngày 29-9-2014 quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT còn cần bổ sung những đối tượng nào. Dự kiến lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSUT lần thứ 10 sẽ được tổ chức dịp Quốc khánh 2-9-2023.

Trước đó, lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã lên kế hoạch trao tặng vào tháng 12-2022, nhưng do nhiều hoạt động phát sinh đột xuất, nên kế hoạch được chuyển sang năm 2023 vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2023).

V.N