Xử phạt 1 tạp chí điện tử cấp giấy giới thiệu không đúng tôn chỉ, mục đích

Thứ năm, 17/11/2022 09:01
Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt tạp chí điện tử KD về hành vi ban hành giấy giới thiệu cử phóng viên đi hoạt động tác nghiệp báo chí không đúng với tôn chỉ, mục đích với mức xử phạt 4 triệu đồng và buộc thu hồi giấy giới thiệu.

Trước đó, ngày 1-10-2022, Tổng biên tập tạp chí này cấp giấy giới thiệu cử phóng viên liên hệ một đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng. Giấy giới thiệu cho phóng viên là có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp. Theo quy định Luật Báo chí năm 2016 và Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử với Tạp chí điện tử KD, nội dung giấy giới thiệu được cấp chưa phù hợp chức năng tạp chí, không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí và không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 119/2020 ngày 7-10-2020 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông TP đề nghị Tạp chí điện tử KD điều chỉnh hình thức Giấy giới thiệu cho phù hợp với loại hình hoạt động là Tạp chí trong thời gian tới; thực hiện đúng quy định pháp luật về việc cấp Giấy giới thiệu cho phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Lưu giữ bản sao Giấy giới thiệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí của Văn phòng đại diện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

P.V