Xử phạt 1 trường hợp vi phạm Luật điện lực

Thứ tư, 19/06/2024 08:20

Thanh tra Sở Công Thương TP Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại 3 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, gồm: Công ty CP Xây dựng Huyền Sơn Phát, Công ty CP Phát triển công nghệ và Tư vấn đầu tư Đà Nẵng, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DC & LIFE.

Qua thanh tra tình hình hoạt động điện lực của 3 doanh nghiệp trên, từ ngày 1-1-2023 đến tháng 5-2024, Thanh tra Sở Công Thương TP kết luận các đơn vị này đã chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực theo quy định tại Luật Điện lực, như: đảm bảo, duy trì các điều kiện hoạt động điện lực theo giấy phép hoạt động điện lực; thực hiện tương đối tốt trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị điện lực theo giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp...

Tuy nhiên, tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DC & LIFE vẫn còn sai sót khi đã không thực hiện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động điện lực theo quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 1 Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21-4-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9-9-2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Công Thương TP đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng DC & LIFE với số tiền 15 triệu đồng.

PHÚ NAM