145 học viên dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Thứ sáu, 15/07/2022 09:44
Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-7, do Sở VH- TT  và DL tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự tham dự lớp của 145 học viên là cán bộ trực tiếp tham mưu công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di tích ở địa phương, cơ sở thuộc các Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

Trong 2 ngày, các học viên được nghe phổ biến các nội dung cơ bản liên quan đến quản lý Nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thông qua các chuyên đề: Một số vấn đề về bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam; trình tự thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh được xếp hạng hoặc được UBND cấp tỉnh quyết định bảo vệ; quy định về quản lý, bảo vệ diện tích rừng thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…

VH