171 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT

Thứ sáu, 25/02/2022 19:07

Bộ VH- TT & DL, sau khi đăng tải lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, 27 tác phẩm, cụm tác phẩm (hồ sơ) được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 144 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT đang được Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

Cố nhạc sĩ Văn Ký được đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về VHNT năm 2021.

Đây là những hồ sơ được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng.

Theo đó, danh sách đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về VHNT năm 2021 có 5 hồ sơ thuộc lĩnh vực Âm nhạc, 1 hồ sơ thuộc lĩnh vực Điện ảnh, 5 hồ sơ lĩnh vực Múa, 5 hồ sơ lĩnh vực Mỹ thuật, 2 hồ sơ lĩnh vực Nhiếp ảnh, 3 hồ sơ lĩnh vực Sân khấu, 6 hồ sơ lĩnh vực Văn học.

Trong đợt đề nghị xét tặng này có nhiều tên tuổi nổi tiếng lâu năm như nhà văn Kim Lân, nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhà văn Bùi Hiển, nhà thơ Thanh Thảo, Nguyễn Khoa Điềm; nhạc sĩ Hồng Đăng, Văn Ký, Phạm Minh Tuấn; họa sĩ Bùi Trang Chước, Trần Huy Oánh, Lê Công Thành, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành.

V.H