191 tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ bảy, 26/12/2020 17:00

Chiều 25-12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27- 11-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đề án, Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trong toàn tỉnh, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo nghề phi nông nghiệp cho LĐNT; Sơ NN&PTNT chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT.

Qua 10 năm, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác đào tạo nghề cho LĐNT đạt nhiều kết quả, từng bước gắn với thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của người dân về học nghề có sự chuyển biến căn bản, từ chỗ tham gia học nghề thụ động, được vận động theo phong trào đã chuyển sang chủ động học nghề để nắm bắt khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, có kiến thức, kỹ năng, tìm được việc làm có thu nhập ổn định, từng bước làm giàu, giảm nghèo bền vững. Kết quả, giai đoạn 2010 - 2015, đào tạo nghề ở các cấp trình độ đào tạo đạt gần 46 ngàn lao động, trong đó gần 24 ngàn LĐNT được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng. Giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo nghề ở các cấp trình độ đạt trên 51 ngàn lao động, trong đó 35 ngàn LĐNT được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng. Tổng kinh phí sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo nghề cho LĐNT từ 2010 - 2020 là 191 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 116 tỷ đồng. Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân có những thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 10 năm qua.

BẢO HÀ