300 tỷ đồng đầu tư chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại - Hội An

Thứ ba, 05/05/2020 22:00

Một điểm xói lở nặng ở Cửa Đại.

QUẢNG NAM- HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, TP Hội An sẽ được đầu tư dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại với quy mô đầu tư là xây dựng tuyến đê ngầm dài 1.030 mét nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía bắc. Đây là dự án thuộc nhóm B các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng. Dự án đầu tư này nhằm khắc phục tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp tại biển Cửa Đại, đồng thời góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội của TP Hội An. Được biết, thời gian và tiến độ thực hiện dự án trong vòng 3 năm (2020 - 2023).

THẢO NGUYÊN