38 phạm nhân được đề nghị giảm án dịp 30-4

Thứ hai, 17/04/2023 07:25
Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị giảm án của Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp, xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 38 phạm nhân đợt 30-4-2023.
Hội đồng thẩm định Công an tỉnh Quảng Nam họp xét giảm án.
Hội đồng thẩm định Công an tỉnh Quảng Nam họp xét giảm án.

Đây là các phạm nhân đã chấp hành ít nhất 1/3 thời hạn hình phạt tù, có quá trình học tập, lao động cải tạo tốt và hằng tháng phải xếp loại khá trở lên. Trong 38 phạm nhân này, có 11 phạm nhân được xét giảm bằng thời gian chấp hành án còn lại, 27 phạm nhân được xét giảm từ 2-7 tháng.

Hội đồng thẩm định Công an tỉnh Quảng Nam sẽ chuyển hồ sơ sang hội đồng xét giảm án phạt tù của tỉnh để xem xét quyết định giảm án nhân dịp 30-4 năm nay.

X.M