41 tác phẩm được trao giải trên Tạp chí Lang Bian

Thứ tư, 12/01/2022 12:50

Cuộc thi Sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT), chủ đề: "Lâm Đồng đổi mới và phát triển" do Tạp chí Lang Bian- Hội VHNT Lâm Đồng tổ chức từ ngày 2-1-2021, dành cho mọi công dân và văn nghệ sĩ trong toàn tỉnh. Kết thúc Cuộc thi Ban Biên tập Tạp chí này đã nhận được 493 tác phẩm thuộc các chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc của đông đảo văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.  Sau khi chấm theo từng chuyên ngành, Tạp chí Lang Bian đã thống nhất trao tất cả 41 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Cụ thể: Nhiếp ảnh có 7 giải (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích); Mỹ thuật có 7 giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích); Âm nhạc: Không có giải Nhất, (gồm 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích). Chuyên ngành Văn học có 20 giải; gồm 8 giải thơ và 12 giải văn xuôi.

L.Đ