48% cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn

Thứ hai, 30/10/2023 08:16
Theo số liệu thống kê do Bộ GD-ĐT cho biết tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" diễn ra cuối tuần qua, tỷ lệ cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn tăng từ 30% (năm 2020) lên 48% (năm 2022).

75% cơ sở đào tạo đã tổ chức được các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho sinh viên thông qua các lớp kỹ năng khởi nghiệp; 100% các cơ sở đào tạo xây dựng các chương trình truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên. Khởi nghiệp góp phần đổi mới căn bản phương pháp dạy và học trong các trường đại học, cao đẳng, đưa môi trường đào tạo trở thành nơi sáng tạo tri thức mới. Hiện cả nước có 200 cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. 60% các trường thành lập được câu lạc bộ khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên dựa trên thế mạnh đào tạo; 90 cơ sở đào tạo đã bố trí được không gian chung hỗ trợ khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, 45 cơ sở đào tạo (chiếm 25% số cơ sở đào tạo) đã thành lập được Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, trong đó, 10 Trung tâm đã, đang thực hiện việc ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp của sinh viên.

B.T